Andelskassen JAK

Velkommen til Andelskassen J.A.K. Slagelse

Vi er glade for, at du har vist interesse for os som pengeinstitut. Vi håber, at kunne leve op til de forventninger du har til os. Vi er etableret, som et traditionelt pengeinstitut... Læs mere her

Andelskassen J.A.K.'s værdigrundlag og principper

Læs mere her

Hurtige genveje

Spærring af kort - hvordan gør du?

Download budgetskema

Download formular til udlandsoverførsel

Selandia Rejseforsikring

Andelskassen nye telefonnumre
Slagelse afd.: 32650001
Thisted afd.: 32650002
Nykøbing Mors afd.: 32650003
Brenderup afd.: 32650004
København mødekontor: 32650005
Ring direkte til en medarb. - se mere her

Nyheder

Finansiel Stabilitets beslutning nr. 2 om afvikling af Andelskassen J.A.K. Slagelse

09.10. 2015

Del 2

Læs mere

Finansiel Stabilitets beslutning nr. 1 om afvikling af Andelskassen J.A.K. Slagelse

09.10. 2015

Del 1

Læs mere

Følg os

Syntesetankens reformforslag

Karise Permatopia

Andelskassens svar på Finanstilsynets politianmeldelse

Finanstilsynet har som følge af den verserende politianmeldelse vedrørende hvidvask påbudt Andelskassen at afsætte direktøren. Andelskassen er ikke enig i afgørelsen og har indbragt  sagen for domstolene. Direktør Wolmer Møller har valgt at trække sig indtil sagen er afgjort, men vil fortsat være tilknyttet andelskassen. Meddelelse om ny direktør vil fremkomme senere.

Finanstilsynets redegørelse om inspektion
Påbud om store eksponeringer
Afgørelse om solvenskrav

Andelskassen tager Finanstilsynets redegørelse, afgørelse og påbud fra marts 2015 til efterretning og er gået i gang med udarbejdelse af en genopretningsplan.

Hjemmesider.dk